Hostess

Industry:
Hotels
Department:
Food and Beverage Service
Job Role:
Hostess
Level:
Staff- Line level
Location:
Europe
Area:
Unspecified
Salary Description:
Competitive
Posted:
21-Jul-18
Recruiter:
Intercontinental Hotels Group (IHG)
Job Ref:
WAR000602

InterContinental Warszawa jest nowoczesnym, pięciogwiazdkowym hotelem wchodzącym w skład InterContinental Hotels Group, jednej z największych sieci hotelarskich na świecie. Profesjonalny zespół pracowników oraz wysoki standard usług sprawia, że nasz hotel jest wyjątkowym miejscem dla naszych gości. Naszym pracownikom stwarzamy przyjazne miejsce pracy, gdzie mogą się doskonalić i rozwijać swoje umiejętności.<br><br>Aktualnie do Restauracji DownTown i Restauracji Platter poszukujemy kandydatów na stanowisko:

HOSTESSA (nr ref. HSPL 06/2018)

Wymagania:
· doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
· dobra znajomość języka angielskiego
· zorientowanie na wysoki standard obsługi klienta
· wysoka kultura osobista
· dobra organizacja pracy i samodzielność w realizacji powierzonych zadań
· doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej będzie dodatkowym atutem
Oferujemy :
· współpracę w ramach umowy zlecenia
· międzynarodowe środowisko
· możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju kariery
· elastyczne godziny pracy

CV wraz z numerem referencyjnym prosimy przesłać na adres:e-mail: rekrutacja@ihg.com
Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej lub obu poniższych klauzul:
"Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Sienna Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, KRS 0000662897 moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, w tym również w moim CV i/lub liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Sienna Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.".
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Sienna Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem".

INFORMACJA
Sienna Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje ponadto, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sienna Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, KRS 0000662897;
2) w spółce powołany został Inspektor ochrony danych osobowych, adres do kontaktu: iodo.warsaw@ihg.com;
3) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO ("przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy"), a w zakresie, w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO ("osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów");
4) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na dane stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok od momentu wyrażenia zgody;
5) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z administratorem pod adresem e-mail: iodo.warsaw@ihg.com;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;

7) podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych , w tym również aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Contact Details:
Intercontinental Hotels Group (IHG)
Tel: .
Contact: HR Department

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings