HR Manager - InterContinental Amstel Amsterdam

Industry:
Hotels
Department:
Human Resources (HR)
Job Role:
Human Resources Manager
Level:
Management
Location:
Europe
Area:
Unspecified
Salary Description:
Competitive
Posted:
17-Feb-20
Recruiter:
Intercontinental Hotels Group (IHG)
Job Ref:
EMEAAGA00141

About us
Functie overzichtAls Human Resources Manager leidt je de medewerkers in de afdeling Human Resources & Training & Development in het InterContinental Amstel Amsterdam. Je treedt op als adviseur voor directie en management op vakgebied en bent lid van het management team. Je zorgt voor de realisatie en uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid. In samenwerking met de Trainer zorg je voor het training & ontwikkelingsbeleid. Bij InterContinental® Hotels & Resorts willen we dat onze gasten alles kunnen inzetten, hun doelen bereiken en daarin erkend worden.Om hen te helpen moeten we één stap voorblijven en:VERTROUWEN SCHEPPEN - Door expert te zijn in wat we doen; door dat uit te stralen in hoe we handelen en eruitzien; door onze stijl aan te passen aan het tempo van onze gasten.OP SUCCES RICHTEN - Door onze gasten en hun doelen te ondersteunen en te respecteren, door hen te erkennen en hen waardevol en belangrijk te laten voelen; door attente keuzes te bieden om hen te helpen zich te ontspannen en in evenwicht te voelen.HET WAAR MAKEN - Door oplettend te zijn en in te spelen op de behoeften van onze gasten; door het heft in handen te nemen om zaken geregeld te krijgen; door consistent met anderen samen te werken om onze gasten te helpen succesvol te zijn.
Your day to day
Taken en verantwoordelijkhedenFINANCial results (financiële resultaten)• Bewaken van het vastgestelde personeelsbudget.• Toepassen van bepaalde regelingen door het informeren van management en medewerkers ten aanvang van mogelijkheden, financiële aspecten en toestemming geven binnen het vastgestelde budget.• Toezicht houden op de personeelsadministratie: het invoeren van nieuwe gegevens, mutaties in het geautomatiseerde systeem en het aanmaken en bijhouden van personeelsdossiers.• Rapporteren aan het hoofdkantoor op het gebied van statistieken, trends, specifieke informatie met betrekking tot managementfuncties en salarissen. Beheersen van kosten ten aanzien van pay-roll, verzuim. Hierover calculaties maken, afwijkingen signaleren en rapporteren en afdelingen begeleiden bij het verbeteren van de effectiviteit op dit gebied.Our People (onze mensen)• Leidinggeven aan de werkzaamheden met betrekking tot Personeelszaken en personeelsadministratie en Training & Ontwikkeling.• Verzorgen van de instroom, doorstroom en uitstroom van stagiaires, medewerkers en management posities.• Verzorgen van werving voor de diverse afdelingen in samenwerking met het desbetreffende afdelingshoofd (vaststellen van functie karakteristiek, advertentietekst, houden van sollicitatiegesprekken, verzorgen van de aanname).• Organiseren van speciale wervingsacties (banenmarkten, presentaties op hotelscholen).• Volgen en bewaken van het potentieel in de organisatie en ambities van medewerkers, aan de hand van beoordelingen, funktioneringsgesprekken.• Doen van voorstellen voor carrière ontwikkeling, promotie, beoordelen van voorstellen daartoe van betrokken leidinggevenden.• Behandelen van uitdiensttredingen, ontslagzaken (eventueel met inschakeling van externe deskundigen).• Vaststellen en bewaken van functie indelingen, salarishoogte bij indiensttreding of promotie.• Toezien op de realisatie van werktijden, verlofdagen en scholing, overeenkomstig de regelingen. Attenderen van leidinggevenden op afwijkingen.• Begeleiden en ondersteunen van het management bij uitvoerende personeels aangelegenheden. Zo nodig de wijze van aanpak en handelen aangeven met betrekking tot beoordelingen, personele problemen, stimuleren en motiveren van medewerkers, werkoverleg.• Behandelen van specifieke personeelsproblemen en zonodig doorverwijzen van medewerkers naar externe instanties.• Verzorgen van rapportages op personeelsgebied door het opstellen van diverse overzichten (bijv. ten aanzien van ziekteverzuim) en beantwoorden van diverse ad hoc-vragen.• Organiseren van jaarlijks terugkerende personeelsevenementen (sinterklaasfeest/ kerstborrel en personeelsfeest).• Bijwonen van de Management en HOD meetings.• Opstellen (in concept) van het sociale beleidsplan voor de organisatie op basis van de verwachte marktontwikkelingen, trends op het vakgebied, daartoe formuleren van de beleidslijn ten aanvang van onder meer ARBO- en arbeidsvoorwaardelijke zaken, verzuimbeleid, studiekostenfaciliteiten, te verwachten ontwikkeling in personeelssterkte voorleggen aan de General Manager en/ of het management team. Leveren van bijdragen aan de implementatie hiervan.• Geven van uitvoering aan de CAO/ KHN AVR en bedrijfsregelingen en toezien op de toepassing ervan door leidinggevenden. Adviseren van leidinggevenden hierover; attenderen van leidinggevenden op eventuele afwijkingen.
What we need from you
RESPONSIBLE BUSINESS (verantwoord ondernemen)• Op de hoogte zijn en naleven van de brand- en veiligheidsprocedures van je afdeling en weten hoe deze na te leven (Fire Life Safety standaarden).• Participeert actief in alle Fire Life Safety oefeningen en trainingen.• Werkt volgens de duurzaamheids standaarden (Green Engage).• Is op de hoogte en participeert actief in alle programma's die worden geïmplementeerd vanuit InterContinental & IHG.• Uitvoering geven aan de CAO/ KHN AVR en bedrijfsregelingen en toezien op de toepassing ervan. Geeft leiding aanDe Human Resources Manager geeft leiding aan de Training Manager en het personeel op de Human Resources afdeling. Kwalificaties en functie eisenOpleiding:• Hoger Hotel Onderwijs, Personeel & Organisatie of andere relevante opleiding Ervaring:• Meerdere jaren ervaring op een personeelsafdeling van een bedrijf dat ongeveer dezelfde personeelsbezetting heeft als het hotel in een vergelijkbare functieOverig: • Spreekt vloeiend Nederlands en Engels en bij voorkeur nog een vreemde taal• Stress bestendig• Cijfermatig inzicht• Nauwkeurig• Mensenkennis• Kan goed prioriteiten stellen• Goede communicatieve vaardigheden• Leiderschapskwaliteiten

Report This Job<br><br>${descr2}

Contact Details:
Intercontinental Hotels Group (IHG)
Tel: .
Contact: HR Department

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings